Φαρμακεία Θέρμη, Φένια Ζουρνατζή, Θεσσαλονίκη

Φαρμακεία Θέρμη, Φένια Ζουρνατζή